Jan Vleminckpad – Wijnegem

Centraal in de wandeling staat de Jan Vlemincktoren. Deze toren maakte vroeger deel uit van het neerhof van een omvangrijk Spaans waterkasteel. De duiventoren, gesitueerd boven de toegangspoort, en het koetshuis zijn de laatste overblijfsels van dit 16e-eeuwse kasteel, Wijnegemhof genaamd. Het kasteel werd in 1525 gebouwd door Jan Vleminck en werd uiteindelijk in 1856 afgebroken.

De Jan Vlemincktoren is een beschermd monument en de omgeving een beschermd cultuurhistorisch landschap. Meer informatie over deze locatie kan je vinden op de nationale website onroerend erfgoed.

Start van de wandeling

In principe kan er overal gestart worden want het Jan Vleminckspad is lusvorming. Wij raden aan om te starten aan de grote dreef in het gemeentepark van Wijnegem. Op deze plaats kan je auto gemakkelijk parkeren op de openbare parking achter het restaurant ‘De Swaen’. Bovendien zijn er ook stop- en startplaatsen van het openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving. De route is gemakkelijk te volgen want ze wordt volledig gemarkeerd met bordjes.

Lengte

De lengte is 9.440 m.
De wandeling duurt dus ongeveer 2u15.

Moeilijkheidsgraad

De moeilijkheidsgraad is 1 “gemakkelijk” en de wandeling is zeer goed bewegwijzerd. Het is een mengeling van een residentiële en een landelijke wandeling, met o.m. de verkenning van het 32 ha groot gemeentepark waardoor gewoon schoeisel voldoet. Bij regenachtig weer kan de passage in het bos van Schilde er wel drassig bijliggen.
De lus is in feite een 8-vorm zodat de wandeling eventueel met de helft kan ingekort worden, dit maakt de wandeling ook uitermate geschikt als opbouwende revalidatie wandeling.

Onderweg

 • Oversteek van het Albertkanaal via het sluizencomplex.
 • Beschermde hoeve, voormalige brouwerij en herberg de Zwaan.
 • Oorlogsmonument van 1921, ontwerp van Floris de Cuijper en Arhur Smet.
 • Gemeentehuis in neo-renaissancestijl, ontwerp van Michel De Braey.
 • Herenhuis, vijf traveeën en drie bouwlagen, neoclassicistische stijl.
 • Park Wijnegemhof
 • Veteraanlinde, 250 jaar oud, ooit aangeplant ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de OLV kathedraal van Antwerpen
 • Jan Vleminck toren en koetshuis
 • Park van Wijnegem
 • Kasteel Pulhof
 • Bos van Schilde
 • Eetcafe De Bibliotheek
 • Herberg De Loteling
 • Verschillende oude villa’smet architecturale waarde
 • Wijndomein Vigna, beste witte wijn van België 2015
markering jan vleminckpad
start jan vleminckpad
jan vlemincktoren
kasteel pulhof wijnegem
veteraanlinde wijnegem
wijngaard vigna wijnegem
map jan vleminckpad